GEODÉZIA

Rýchlo, jedoducho, za rozumnú cenu

Kataster nehnuteľností

· polohopisné a výškopisné zameranie doplnené o stav KN

· zameranie resp. vytýčenie inžinierskych sietí

· vytýčenie základov stavby

Inžinierska geodézia

· geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

· geometrické plány na oddelenie pozemku

· geometrické plány na kolaudáciu

Kontaktná osoba:

Ing. Miloš Ondruš

 

Telefón: 0907 535 007

 E-mail: geofix@geofix.sk

Prístrojová Technika od popredných výrobcov

Služby
Služby